فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
جابر

جابر ابوئیان جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
جابر ابوئیان جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/aboueian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محمد جواد پارسه

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد جواد پارسه
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/parseh/fa

حامد دهدشتی جهرمی

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
حامد دهدشتی جهرمی
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/dehdashti/fa

Google Scholar Scopus ORCID

مژده رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مژده رحمانیان
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/mojdehrahmanian/fa

محسن

محسن رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محسن رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://www.mrahmanian.ir

Google Scholar ORCID
محمد

محمد رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
محمد رحمانیان
- دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Rahmanian2

Google Scholar ORCID
سعید

سعید رحمانیان

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
سعید رحمانیان
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/saeidrahmanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محسن زارع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محسن زارع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/zare/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم سمیع

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
محمد ابراهیم سمیع
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.jahromu.ac.ir/samie/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

شهرزاد صداقت

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات
شهرزاد صداقت
- -
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات

https://faculty.jahromu.ac.ir/sedaghat/fa

مهبد

مهبد معین جهرمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
مهبد معین جهرمی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

https://faculty.jahromu.ac.ir/moein/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمد حسن

محمد حسن همت پور

دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق
محمد حسن همت پور
- دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی برق

https://faculty.jahromu.ac.ir/hematpour/fa

Google Scholar