پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱سیمای استعمار در شعر معاصر(از انقلاب مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش)لیلا وحیدیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۴ شهریور ۱۳۹۴
۲بررسی اصطلاحات و ابزار موسیقی در دیوان کمال الدین اصفهانی و جمال الدین عبدالرزاقمحمد حسین فرهادیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۸ دی ۱۳۹۵
۳تحلیل و بررسی اسطوره های شاهان و پهلوانان در شعر شاعران مطرح دوره تیموری(جامی، اهلی شرازی، عصمت بخارایی و شاه نعمت الله ولی)محبوبه امیدی خانکهدانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۵ بهمن ۱۳۹۴
۴بازتاب اندیشه های سوسیالیستی در شعر معاصر فارسی از مشروطیت تا شهریور ۱۳۲۰صغری زائرکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۱ بهمن ۱۳۹۶
۵بررسی افسانه ها و قصه های عامیانه ی شهرستان خنج بر اساس الگوی ریخت شناسی ولادیمیر پراپفرشته آبیارکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۹ خرداد ۱۳۹۷
۶مقایسه سبک شعری سه بانوی شعر معاصر ایران(پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی)صفورا رحمانیانکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۳ بهمن ۱۳۹۴
۷فرهنگ قصه های دشمن زیاریزهرا پارساییکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۳ مهر ۱۳۹۶
۸گونه شناسی ساختهای قالبی در ادبیات مکتب خانه ای ایرانراشد جعفریکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۶ شهریور ۱۳۹۷
۹بررسی ارتباط انسان با خدا در حماسه های گیلگمش، رامایانا و شاهنامهاحسان مهربدکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۷ بهمن ۱۳۹۵
۱۰بررسی قصه ها و افسانه های عامیانه ی شهرستان فسا بر اساس الگوی ریخت شناسی پراپندا شادمانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۱بررسی نمودهای فردیت انسانی و نگرش به جهان در آثار نویسندگان زن معاصر(سیمین دانشور، زویا پیرزاد و منیرو روانی پور)رقیه کوهنوردکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۵ بهمن ۱۳۹۴
۱۲بررسی پیوند موسیقی آوازی با رباعی و دوبیتی از قرن چهارم تا هفتمحمیدرضا امیدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۲ دی ۱۳۹۷
۱۳بررسی تطبیقی آیین تطهیر در اساطیر هند و ایرانمنصوره ارجمند سروستانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۴ شهریور ۱۳۹۷
۱۴کتابشناسی توصیفی- تحلیلی کتابهای پژوهشی در ادبیات عامیانه فارسی(از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۳).محمد جواد فلاحیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۵بررسی تطبیقی بن مایه تقسیم فرمانروایی میان سه برادر در اساطیر مللعبدالرئوف شریفیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۶گردآوری و بررسی تحلیلی اشعار عامیانه ی شهرستان بستکمسعود شرف پورکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۸ دی ۱۳۹۵
۱۷بررسی نامه ها در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامهنرگس اسلامی فرکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۸بررسی تحلیلی آیین ازدواج در اساطیر مللمعصومه کرم پور هارمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۱ شهریور ۱۳۹۴