محسن رحمانیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۰مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیدانشگاه شیراز
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی کامپیوتر-نرم افزاردانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

  1. مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
  2. مدیر فن‌آوری اطلاعات دانشگاه - ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳
  3. ریاست دانشکده فنی و مهندسی - ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶