برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ۸-۱۱:۳۰
مکان برگزاری کلاس ۲۱۱ و کلاس ۲۰۲
منابع

کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با پایتون