هاجر علیمراد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸ریاضی کاربردیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۹۰تحقیق در عملیاتدانشگاه شیراز
دکتری۹۴تحقیق در عملیات و کنترل بهینهدانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
جهرمپیمانیتمام وقت۲