سید علی اکبر باقریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸گیاهپزشکی - بیماری شناسی گیاهیشیراز
دکتری۱۳۹۲بیماری شناسی گیاهیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرممعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،

رییس کارگروه تشخیص صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه،

عضو کارگروه تشخیص صلاحیت علمی در دانشگاه،

رییس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان،

دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان،

عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه،

عضو هیات رییسه دانشگاه،

مسیول بین المللی سازی دانشکده کشاورزی،

استاد مشاور انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی،

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه،

رئیس هیأت مرکزی کرسی آزاد اندیشی،

رئیس باشگاه آزاد اندیشی، عضو ستاد اقامه­ ی نماز دانشگاه،

دبیر کمیسیون موارد خاص دانشجویی دانشگاه.

دروس مرتبط با آفات و بیماری های گیاهان مثل

بیماری های گیاهان زارعی

بیماری های درختان میوه

بیماری های سبزی و صیفی و جالیز

بیماری های فیزیولوژیک

آفات و بیماری های گیاهان دارویی

بیماری های گیاهی عمومی

آفات گیاهان (عمومی)

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی (11)

   

۱- مینایی ک، باقریان س، آل عصفور م (1394) گونه Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس دانش گیاهپزشکی ایران 64:219-225 ، ISC

     
   

2- Bagherian S (2017) Citrus Bent Leaf Viroid from Fars Province of Iran Iranian Journal of Virology 10:1-7 ، پژوهشی

     
   

3- Bagherian S (2017) Novel Variants of Citrus Exocortis Viroid from Southern of Iran Iranian Journal of Virology 9:31-37 ، پژوهشی

     
   

4- Bagherian S (2017) Mixed infection of CTV and HSVd in yellow corky vein disease of Washington navel orange trees Iranian Journal of Virology 9:29-30 ، پژوهشی

     
   

5- Bagherian S, Hamzehzarghani H, Izadpanah , Djavaheri M (2016) Effects of PSTVd Infection on Metabolic Profile in Tomato Journal of Plant Physiology 201:42-53 ، ISI

     
   

6- Bagherian S (2016) Putative RFLP analysis between HSVd-sycv and closely related variants Journal of Cell and Molecular Research 8:35-36 ، پژوهشی

     
   

7- Bagherian S (2015) Prediction of Secondary Structure of Citrus Viroids Reported from Southern Iran Iranian Journal of Virology 9:28-31 ، پژوهشی

     
   

8- Bagherian S (2015) Putative RFLP Analysis between HSVd-sb and Closely Related Variant Iranian Journal of Virology 8:33-34 ، پژوهشی

     
   

9- Bagherian S, Izadpanah , Hamzehzarghani H, Djavaheri M, Ghasemi Y (2014) Effect of infection by mild variant of potato spindle tuber viroid on metabolic profiles of tomato cultivar Rugers Iranian Journal of Plant Pathology 50:203-218 ، ISC

     
   

10- Amiri Mazhar M, Bagherian S, Izadpanah (2014) Variants of Hop stunt viroid Associated with Mulberry Vein Clearing in Iran Journal of Phytopathology 162:269-271 ، ISI

     
   

11- Amiri mazhar M, Bagherian S, Salahi Ardakani A, Izadpanah (2014) Nucleotide sequence and structural features of hop stunt viroid and citrus bent leaf viroid variants from blighted citrus plants in Kohgiluyeh–Boyerahmad province of Iran Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 16:657-665 ، ISI


rminus.gif اختراعات و اکتشافات
    ۱-باقریان س "اختراع تجاری شده در سطح ملی با عنوان توری بذر مال جهت مهار ریزگردها و ماسه های روان "
    ۲-باقریان س "پوشش متحرک و خودکار؛ جهت حفاظت باغات و مزارع از آفات، بیمارگرهای گیاهی، علف های هرز و کاهنده خسارت گرما، سرما، تندباد، تگرگ و کم آبی "
    ۳-باقریان س "دیوار آبی جهت مبارزه با آفات و ناقلین بیمارگرهای گیاهی "
    ۴-باقریان س "حفاظ بادی جهت کاهش خسارت آفات و ناقلین بیمارگرهای گیاهی "
    ۵-باقریان س "گاز ضد اَفَتیمون جهت کنترل رشد علف هرز سس "
    ۶-باقریان س "کود – سم ضد شبه قارچ های خاکزاد "
    ۷-باقریان س "کود – سم ضد شانکر "
    ۸-باقریان س "کود – سم اُرگانوباکتریوسید (ضد باکتری بیمارگر گیاهی) "
    ۹-باقریان س "سمپاش ضد سِس بر اساس دی اکسیدکربن "
    ۱۰-باقریان س "سمپاش ضد اَفَتیمون (سِس) "
    ۱۱-باقریان س "دستگاه نابود کننده بذر علف های هرز "
    ۱۲-باقریان س "توری حاوی سیستم پاشش سم با دارا بودن لوله های پلی¬اتیلنی مخصوص آبیاری قطره ای "
    ۱۳-باقریان س "توری دافع آفات و ناقلین بیمارگرهای گیاهی "
    ۱۴-باقریان س "ترکیب کنترل کننده علف هرز سس(اَفَتیمون) با استفاده از کاهش شدید فشار اسمزی "
    ۱۵-باقریان س "پماد سیانواکریلات ویژه ی تبخال "
    ۱۶-باقریان س "پشم ریس خانگی با قابلیت تبدیل پشم خام طبیعی به نخ تابیده و کلاف شده "
    ۱۷-باقریان س "اسپری یخ ضد سِس "
    ۱۸-باقریان س "دستگاه پاشش محلول سرد شده با ازت مایع جهت کنترل علف هرز سِس (اَفتیمون) "