محمد جواد پارسه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه سمنان
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی کامپیوتر - نرم افزارشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمهیأت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۴.
 • مدیر گروه آموزشی مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.
 • دبیر اجرایی کنفرانس ۹th International ISC Conference on Information Security and Cryptology، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، September ۲۰۱۲.
 • فارغ‌التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۱.
 • رتبه اول ورودی در مقطع دکتری، دانشگاه سمنان، از ۱۳۹۶ تا کنون.
 • عضویت در کانون استعداد درخشان، دانشگاه تبریز، از ۱۳۹۱ تا کنون.
 • کسب مقام دوم تیمی در مسابقات ربات‌های امدادگر، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰.
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، ۱۳۹۵.
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جهرم، ۱۳۹۶.
 • هوش مصنوعی
 • سیستم‌های عامل
 • آزمایشگاه سیستم‌های عامل
 • مبانی بینایی کامپیوتر
 • گرافیک کامپیوتری
 • پردازش موازی و برنامه نویسی همروند
 • طراحی الگوریتم ها

سوابق پژوهشی

 • دبیر اجرایی کنفرانس ۹th International ISC Conference on Information Security and Cryptology، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، September ۲۰۱۲.

 • انجمن بینایی ماشین ایران