محمد جواد پارسه

Mohammad Javad Parseh

Ph.D. in Artificial Intelligence

Assis. Prof. of Computer Science and Artificial Intelligence

Department of Computer Engineering and Information Technology, Jahrom University, Iran

Email: parseh@jahromu.ac.irmhmmd.parseh@gmail.com

Phone Number: +98-071-54372252 - 223

Mobile Number: +98-917-792-6434

Journal Papers

 1. M. J. Parseh, S. Pashazadeh, “Applying Dynamic Model for Multiple Maneuvering Target Tracking Using Particle Filtering”, International Journal of Information Technology, Control and Automation (IJITCA), October 2012.
 2. M. J. Parseh, M. Meftahi, “A New Combined Feature Extraction Method for Persian Handwritten Digit Recognition”, International Journal of Image and Graphics (IJIG), April 2017.
 3. M. J. Parseh, P. Jafari, “A Simple Approach for Face Recognition Using PCA”, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), April 2020.
 4. M. J. Parseh, M. Rahmanimanesh, P. Keshvarzi, “Persian Handwritten Digit Recognition Using Combination of Convolutional Neural Network and Support Vector Machine Methods”, The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT), July 2020.
 5. M. J. Parseh, M. Rahmanimanesh, P. Keshavarzi, Z. Azimifar, “Semantic embedding: scene image classification using scene-specific objects”. Multimedia Systems (2023).
 6. M.J. Parseh, M. Rahmanimanesh, P. Keshavarzi, Z. Azimifar. Semantic-aware visual scene representation. Int J Multimed Info Retr (2022). 

Conference Papers

 1. M. J. Parseh, S. Pashazadeh, M. H. Seyedarabi, “Improved Particle Filtering Algorithm for Maneuvering Object Tracking Using Deformation Detection”, 2nd International eConference on Computer and Knowledge Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Indexed by IEEE, October 2012.
 2. K. Nikkar, M. J. Parseh, M. E. Samie, “Transmission of Multimedia Content Between Social Networks without Reloading”, 5th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), (Iran University of Science and Technology) – Tehran, Iran, Indexed by IEEE, February 2019.
 3. K. Nikkar, M. J. Parseh, “Extraction of Active Instagram Users Placed in the Target Market of Variety Topics”, The first international smart city conference, Shiraz, Iran, Indexed by ISC, February 2019.
 4. M. H Shariatipour, M. Rahmanimanesh, M. J. Parseh, “Classification of Web Pages Based on Search Engine Optimization Quality using Random Forest Algorithm”, The 9th International Conference on Web Research, Tehran, Iran, Indexed by ISC and IEEE, May 2023.
 5. سارا زارع علی آباد، محمد جواد پارسه، "نهان نگاری در تصویر با استفاده از ترکیب تبدیل کسینوسی گسسته و تبدیل موجک گسسته"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (ISC)، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، شهریور ماه 1397.
 6. محمد جواد پارسه، محمد رضا مرادی کوچی، "تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم SIFT"، کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم مهندسی، University DE LYON، پاریس، فرانسه، اردیبهشت ماه 1397.
 7. محمد جواد پارسه، کوشا نیک‌کار، "شناسایی اسکناس‌های فرسوده بر اساس ویژگی‌های رنگ، بافت و توالی شدت روشنایی"، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی (ISC)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کارزون، کازرون، ایران، تیر ماه 1397.
 8. صالح وزیرزاده، محمد جواد پارسه، " یک روش ترکیبی جدید برای نهان نگاری در تصویر با استفاده از بلوک بندی نقشه های بیتی"،  نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها (ISCشیراز، ایران، آذرماه 1398.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی کامپیوتر - نرم افزارشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۴۰۱مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه سمنان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمهیأت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

 • رئیس گروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جهرم، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران، ۱۴۰۱-اکنون
 • مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۴.
 • مدیر گروه آموزشی مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران، ۱۳۹۴-۱۳۹۲.
 • دبیر اجرایی کنفرانس ۹th International ISC Conference on Information Security and Cryptology، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، September ۲۰۱۲.
 • فارغ‌التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۱.
 • رتبه اول ورودی در مقطع دکتری، دانشگاه سمنان، از ۱۳۹۶ تا کنون.
 • عضویت در کانون استعداد درخشان، دانشگاه تبریز، از ۱۳۹۱ تا کنون.
 • کسب مقام دوم تیمی در مسابقات ربات‌های امدادگر، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰.
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جهرم، ۱۳۹۵.
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جهرم، ۱۳۹۶.
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جهرم، ۱۳۹۹.
 • هوش مصنوعی
 • سیستم‌های عامل
 • آزمایشگاه سیستم‌های عامل
 • مبانی بینایی کامپیوتر
 • گرافیک کامپیوتری
 • پردازش موازی و برنامه نویسی همروند
 • طراحی الگوریتم ها

سوابق پژوهشی

 • دبیر اجرایی کنفرانس ۹th International ISC Conference on Information Security and Cryptology، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، September ۲۰۱۲.

 • انجمن بینایی ماشین ایران