لیلا تقی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی علوم باغبانیدانشکاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی علوم باغبانیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی علوم باغبانیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

کسب رتبه ۱ در مقطع کارشناسی

دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی

 فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغی

میوه های مناطق معتدله

خشک میوه­ ها

آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

استاد مشاور انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی

استاد مشاور دانشجویان در رشته علوم و مهندسی باغبانی

همکاری در برگزاری اولین همایش ملی الکترونیکی  در دانشگاه جهرم با عنوان "مباحث نوین در علوم باغبانی" بعنوان عضو کمیته علمی و داور.

  • فیزیولوژی گیاهی
  • فیزیولوژی پس از برداشت،
  •   میوه­ های مناطق معتدله،
  • اصول باغبانی،
  • اکولوژی،
  • گیاهشناسی ۱،
  • آناتومی و فیزیولوژی گیاهی،
  • مهارتهای میوه کاری
  • خشک میوه­ ها

سوابق پژوهشی

همکاری در برگزاری اولین همایش ملی الکترونیکی با عنوان "مباحث نوین در علوم باغبانی" بعنوان عضو کمیته علمی و داور. همایش مذکور در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۲ در دانشگاه جهرم برگزار شد