عظیم جباره ناصرو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴زبان و ادبیات فارسیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷زبان و ادبیات فارسی- ادبیات محضدانشگاه هرمزگان
دکتری۱۳۹۰زبان و ادبیات فارسی- ادبیات حماسیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه جهرمرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱-  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم از ۱/۸/۹۱ تا ۳۰/۶/۹۳

۲-معاون اداری- مالی دانشگاه جهرم از ۱۷/۴/۹۶ تا ۲۹/۷/۹۷

۳-رییس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه جهرم از ۲۱/۱۲/۹۵ تا ۳۰/۷/۹۶

۴- معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم از ۶/۸/۹۶ تاکنون

۵-عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه جهرم از ۱۸/۳/۹۵ تاکنون

۶-عضو کمیته­ ی ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه جهرم از ۲۷/۲/۹۶ تا ۲۷/۲/۹۸

۷-عضو کمیته­ ی بررسی موارد خاص دانشجویان دانشگاه جهرم از ۲۶/۸/۹۵ تا ۲۶/۸/۹۶

۸- عضو شورای پژوهشی دانشگاه جهرم از ۲۶/۱/۹۳ تا ۲۶/۱/۹۴

۹- عضو کمیته ­ی حجاب و عفاف دانشگاه جهرم. از ۱/۹/۹۱ تا ۱/۹/۹۲

۱۰-عضو شورای راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جهرم.

۱۱- دبیر کمیته­ ی بررسی صلاحیت عمومی اساتید دانشگاه جهرم. از تاریخ ۱/۷/۹۶

۱۲- عضو شورای دانشگاه جهرم از ۳۰/۱۱/۹۷

۱۳-عضو شورای تخصصی  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ۱۴/۸/۹۸

۱۴- عضو شورای فرهنگی دانشگاه. از ۲۰/۸/۹۱ تا ۲۰/۸/۹۳

۱۵- عضو شورای نظارت بر عملکرد و فعالیت­های شورای صنفی-رفاهی دانشجویان. از تاریخ ۱۹/۳/۹۸

۱۶- عضو شورای رفاهی دانشگاه. از ۲۱/۲/۹۲ تا ۲۱/۲/۹۳

۱۷- عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان.

۱۸- عضو کیمته ی انضباطی دانشگاه

 

  1. شاهنامه- مکاتب ادبی- نظریه های ادبی- نقد ادبی- ادبیات عامیانه- مبانی و عناصر داستان.